حرف

میخواهم از تغییرات سینوسی رفتارم یک جدول تهیه کنم .

چه میدونم شاید هورمونی باشه. شاید مربوط به این آدمک های اطراف شاید هم  فصل...آره  تو راست میگی شاید پاییز شاید اوایل بهار حس آدم رو تغییر میده.

من میدونم که همه آدم ها یک نمودار درونی دارند همه آدم ها روزهای بالا پایین دارند ولی آهسته باید باهاش کنار اومد. بهترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته اینه که این دندونه های کلید و قفل به هم بخونه.... برآمدگی و فرو رفتگی..... این نرینگی و مادینگی باهم جور دربیاد بعد دیگه این درِ دل به ارداه صاحبش هر وقت خواست قفل و هر وقت خواست باز میشه.

مهم اینه که نیمه گمشده ات موقعی که تو  اوجی یا داری پس میفتی  بفهمه روزت رو.

فکر کنم  تنها چاره اش هم حرف مشترک باشه.

وقتی یک صدا یک تصویر یک تیکه کاغذ بی خود  برای آدم خاطره میساره میشه حرف مشترک!

/ 0 نظر / 7 بازدید