لا لايی

دختر خاله کوچيکه يادتونه که؟! اومده آفلاين گذاشته که :

عسل با نون ...عسل بی نون.... عسل کيک !18.gif

سر صبحی کلی خنديدم از دستش!

 دوستان خوبم ميشه يک زحمتی بهتون بدم ؟! ميشه ساعت ۹ شب ،راديو را باز کنيد، قصه شب کودکان، اون شعر آهنگش را برای من بی زحمت بنويسيد .

من همشو حفظ نيستم ، البته اصلا نميدونم الان هنوز پخش ميشه يا نه !

اولش اينجوری بود :

گنجيشک لا لا

شب تاب لالا

آمد دوباره ،مهتاب لالا

لا لا لا لايی لا لا لالایی

بعدشم اگر از قوم و مليت خاصی هستيد و لا لايی ها و شعر های خاص خودتون را داريد هم برای من بنويسيد لطفا.

 مثلا دوست خوبم  «ئه سرين» گًلم اگر لالايی کُردی بلدی برام بنويس.

گُلُمی لای لای عزيزُم لای لای جونومی لای لای هی هی هی ! ( هر کس گفت اين شعر مربوط به کدوم فيلم مخملبافه جايزه داره!)

 

يادش به خير اون زمان که پام قد يه پرتقال بود !!!

ای دست کوچولو پا کوچولو دلم برات رفت!10.gif

 

/ 0 نظر / 3 بازدید