نوشی و جوجه هايش

به همه اونها که بلدند دعا کنند، همه اونها که يک جايی يک اعتقادی دارن :لطفا دعا کنيد

همه اونها که مادرن و يا دوست دارن يک روزی مادر بشن: لطفا از خدا بخواهيد.

به همه اونها که مديتيشن ميکنن: لطفا انرژی مثبت بفرستيد.

خدايا به مامان نوشی گلمون خبر سلامتی جوجه هاش را برسون. نوشی عزيزم ميدونم اين ثانيه ها مثل سال مثل قرن ميگذره.

/ 0 نظر / 4 بازدید