من هم خدايی دارم!

 

خب امروز خوشحالم و حقشه که خوشحاليم روهم با شما قسمت کنم !

مثل شوهر دوستم، شادی، که ميگفت من عاشق جشن عاطفه ها هستم آخه توش ميتونيم "شادی "هايمان را قسمت کنيم.

دليل خوشحالی:رتبه و ترفيع و title و ايتاليا و خونه و همه چی با هم !

دوست و دوست و دوست و دوست!

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد.

اين آهنگ هم برای مامان سونيا07.gif نميدونين چقدر باحاله...

*********

اون سوپروايزر مکزيکمونکه يادتونه ؟...آها همون... اون الان با يکی هست که ما آخرش نفهميديم اين زنشه يا دوست جونش.هر از گاهی ميگهmy wife ولی انقدر شل و ول و لرزون ميگه انگار هنوز بله رو از طرف نگرفته !...جمعه ها هم گاهی وقتی وقت دکتر ميگيره03.gif ميره با دوست جون ناهار بيرون ...(اينو يکی از مهندس ها که آقا رو تو رستوران (بخوانيد مطب دکتر) ديده بود ميگفت...)

امروز ديديم که از صبح اين سوپروايزرمون صفحه word رو باز کرده داره نامه مينويسه . شد ساعت ۱۰ ديديم تو همون ۵ خط که بوده هست شد ساعت ۱۱ ديديم ۵ خط شد ۲ تا !بعد از ناهار ديديم باز ۶ خط نوشته ...خلاصه من ميخواهم يک سوال بپرسم اين سوال صد در صد مخصوص آقايون هست ...شما چرا انقدر اين دست اون دست ميکنين تو نوشتن؟! تو گفتن؟ ..تو درخواست کردن؟...

حالا اينجا هر کی به من گفت فوضول، خودشه!

خب من باهاش کار دارم هی ميرم سراغش ميبينم مثل الاغ تو گل مونده هی سرخ و سفيد ميشه واسه ۴ خط نامه ! بنويس بره ديگه...

اينم بگم برم:

بعضی هاتون هم واقعا منو نگران ميکنيد.

از چه دلتنگ شدی دلخوشی ها کم نيست .

غصه های تموم نشدنی زندگی... درگيری ها و همه چيز که گاه آدم ميبره به مرز جنون و اينکه ريق(؟) رحمتو سر بکشه بره!...قصه پايان ناپذير گرفتاری ها درد های جسمی و روحی اينها رو همه رو قبول دارم.

می دونيد ؟اونها که اهل مديتيشن و يا حتی عبادت(از نوع درست و حسابيش نه از روی رفع تکليف) هستن و خلاصه به يک چيزی به عنوان دست آويز!(جمله قشنگی نيست ميدونم) وصلند راحت تر با مشکلات کنار ميان يا حداقل يک جايی برای چند لحظه هم که شده به مغزشون استراحت ميدن .

پروانه رو بزک نکن

ستاره رو فلک نکن

درياچه رو آتيش نزن

به من به عشق شک نکن!

/ 0 نظر / 15 بازدید