زندگی

« گذر از ماده به معنی، همچون گذر از لفظ به معنی است. گذر از صدا و طول موج است به موسيقی، هم آسان است و هم سخت . سخت آسان است. از آن روی که فقط بايد زاويه ديد را عوض کرد ، به محض تغيير افق نگاه ، فاصله ای که از فاصله زمين تا آسمان بيشتر است ، در يک لحظه طی شده است » *

دنبال جواب يک سوال ميگشتم . جوابش برای من کاملا واضح بود ، ولی در چگونگی تفهيم اون شک داشتم .

فقط فکر کردم بگم زندگی کوتاه است ! و بس.

ولی ديدم بد نيست چند جمله از اين کتاب* را هم بنويسم . وقتی شروع به بازخوانی کتاب کردم . ديدم سرشار از جملات زيبا و گويا است.  اولينش صفحه اول کتاب بود . درست زير به نام خدا .

پونه جان

لبت پر خنده و

 دلت شاد

۸۲/۲/۱۹

پروين

 و گلبرگ های گل سرخ که از لابه لای صفحات پايين لغزيد.

دوست جون زندگی کوتاه است کوتاه تر از اون که فکرش را بکنی !

 

/ 0 نظر / 5 بازدید