تبريز قسمت دوم (کوفته)

 
تلفن خوابگاه طبقه اول بود و ما اتاقمون طبقه سوم هر کس زنگ ميزد کار داشت پيج ميکردند ميرفتيم پايين حرف می زديم...

 نازلی خانم ضمن تلفن های مکرر بالاخره يکی از ماها رو خوابالو خوابالو کشوند پای تلفن  خوابگاه و اعلام حضور کرد و گفت توی افتتاحيه سمينار می بينموتون!!! ... يادم نيست چه کسی اينهمه پله رو رفته بود پايين تا جواب تلفن خانوم رو بده ولی وقتی اومد بالا عصبانی بود! که خب می بينيمت ديگه مرده شور!....

يک افتتاحيه ميگم يک چيزی ميشنويد هر جور بود سر کرديم31.gif تا ناهار ..نازلی وضعش خوب بود چون ميرفت منزل خاله جان! و از اونجا قرار شد که که با دختر خاله اش بياد بريم وليعصر ! ... وليعصر يک چيزی مثل جردن تو تهران و مثل  گلسار تو رشت ....مثل جهانشهر تو کرج !!!....هستش.

سولماز ،دختر خاله نازلی،يک دختر سالهای اول دبيرستان تپل مپل و ناز ! که با لهجه زيادی صحبت ميکرد و دايم ميگفت  نازلی فلان چيزک به فارسی چی ميشه؟ نازلی اين چی ميشه اون چی ميشه ! ما هم  لبخند ميزديم ...

پيشنهاد دادند که بريم موزه اصلی شهر که رفتيم و ساعت کارش محدود بود حساب کرديم ورودی بديم به هيچ جا نميرسيم گفتيم باشه فردا .... در ضمن اينم بگم که ما چهار تا که حالا شده بوديم شیش تا.... چهار تا عقب تاکسی  و دوتا جلو می نشستيم و سريع السير و ارزون ميرسيديم مقصد!!! نازلی و سولماز هم کله راننده ها رو قورت ميدادن.....خلاصه سولماز پيشنهاد داد بريم:«گوی مسجدي» يعنی مسجد کبود ! ما ميگفتيم گوی مسجدی سولماز ميگفت :گوی نه گُوی ! 22.gifميگفتيم جوی !!‌ميگفت نه نه نه !گوی! گوی مسجدی !!...  !! بعد با زهر خندی04.gif حاکی از پيروزی و سالها حبس کردن اين حرف تو سينه برگشت گفت: که آخی نازی تلفظ نميتونيد بکنيد !!!16.gif ...ما هم همه عين بی سواد ها سرمون پايين بود31.gif تا خانوم گوشه کنار گوی!!! مسجدی رو به ما نشون بده.....

اينجاشو ترک ها برگ برنده نگه دارن !.. برای شيرازی ها هم يک آس داريم که تو سفرنامه شيراز رو ميکنيم.(حالا کار دنيا رو ببين اين جقله به لهجه ما ايراد ميگيره!)

آی آدم گاه شرمنده ميشه از پايتخت نشينی.


 نزدیکای غروب بود که سولماز اشاره کرد که مامانم گفته بیاین بریم شاه گلی(ايل گلی) عصرونه بخوریم ! ما هم که همیشه عصرونه چای بیسکویت و میوه خورده بودیم چه میدونستیم خاله جان چه تدارکاتی دیده32.gif...رفتیم شاه گلی و خاله خانوم اومد ( از همون زنهای قدیمی تبریزی در نظر بگیرید سرخ و سفید و تپل  یک مامان به تمام معنا).
یک سبد دستش و تلق و تولوق صدای ظرفهای شیشه ای میومد ما مونده بودیم این عصرونه چیه که اينهمه بار و بنديل يدک ميکشه دیدیم ...به به دلمه برگ مو ! جای همتون خالی محشر بود.
من به عمرم دو بار دلمه خورده بودم تو اون زمان ولی اون روز عصر گلاب به روتون تا حد خفقان عصرونه!! خوردیم....

اينم بگم که داخل قطار در راه آمدن، داشتيم برنامه ريزی ميکرديم و گفتيم حتمن کوفته تبريزی رو شاخش است اونو که بايد بخوريم ...مرضيه جون هم که معرفی شدن !! ميگفت کله پاچه و از آنجا که برادر من هم توصيه کرده بود که کله پاچه نخورده از دروازه تبريز خارج نشيد! ما اونو هم تو برنامه گنجانديم ..فقط گير مشکل کوفته تبريزی بود که نميدونستيم چجوری بايد تهيه کنيم ... خلاصه تو ايل گلی وسط همين گير  و دار اون بحث داخل قطار را پچ پچ کردیم که کوفته تبریزی باید بخوریم هر جورشده!..
خلاصه خاله جان حال ما رو میپرسید.. ما میگفتیم کوفته تبریزی04.gif میگفت درس؟... ما میچرخوندیم به کوفته... میگفت هوا... ما میگفتیم کوفته تبریزی کجا میفروشن ؟ ..سخته درست کردنش ؟ اونم طفلی هی توضیح میداد که قدیم تو هاون میکوبیدن گوشت رشته میشد الان آسونتر شده .. تو بعضی کوفته ها یک مرغ درسته میگذارن باید وارد باشی وا  نره و اینا ....خلاصه اونقدر گفتیم و گیر دادیم که شد جريان خونه مادر بزرگه که آخرش  ميگفت خب تو هم بمون!! خاله جان گفت: باشه  اگر انقدر دوست دارين فردا شب بیاین خونه ما براتون کوفته بپزم !..... گجت بازی ما با موفقیت به هدف رسیده بود و ما نفس راحتی کشیدیم که برنامه مون تا اینجا خوب پیش رفته .... يک دو تا تعارف الکی انداختيم که زحمت ميشه و اينا که با چشم غره شديد بقيه اعضا  دهنمونو چفت زديم!..  فردا قضيه کوفته خوری را مينويسم..

.......

ببينيد دوستان ...ما برای همايش رفته بوديم و اونجا مقاله ميخوندند! اسلايد پخش ميکردند ! نمايشگاه کاريکاتور بود ! سنگ ميفروختند ! اتاقهای دانشگاه تقسيم شده بود بين بچه های دکتری و اساتيد که مقاله ارائه بدن ...چيزی که خب شايد خيلی تو حوصله اين وبلاگ و شما که زمين شناسی نخوانديد نگنجه و گرنه خواننده های من محدود ميشه به دکتر زارع و نيک آهنگ کوثر !... به هر حال ما همايش هم رفتيم...دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ.... حالا برای اينکه تو حال و هوای همايش هم قرار بگيريد اين پست نيک آهنگ کوثر را بخوانيد...نميدونم چی شده تله پاتی کرديم هر دو همزمان افتاديم تو خط همايش تبريز!...بخونيد حتمن که فکر نکنيد فقط ما بوديم که زده بوديم تو کار کوفته تبريزی!...

/ 0 نظر / 4 بازدید