روسری

اين بچه آخر جمهوری اسلاميه !

تو گرمای تيغ آفتاب تابستون نميذاره يک کلاه حصيری سرش بگذاريم .

اونقدر هم با کلاه تو عکس ها خوشگل ميشه که نگو ....ولی نميذاره که!

زمستونش هم نميتونستيم کلاه بافتنی سرش بگذاريم . 

الان هم از اين پارچه مثلثی ها مد شده که مثل روسری رشتی خودمون ميمونه ! از اونا که پشت سر ميبندن خيلی هم خوشگله ...کلی رنگ و وارنگ براش خريديم ولی اصلا اگر سر باباش روسری گذاشتين سر اين انار خانوم ما هم روسری ميره.

خلاصه که ما هر جوری هست بايد قبل از به سن تکليف رسيدن انار خانوم بيايم ايران  وگرنه همون جا خانوم کشف حجاب ميکنه و ما را ميفرستن آب خنک.

ولی راستی خوشم ميومد ميديمش با مقنعه و مانتو چه ميکنه اين انار خانوم ..وقتی که تحمل کلاه حصيری با آستين حلقه ای رو نداره ! 

*************

و يک خبر برای اونها که با بلاگ رولينگ و فيلترينگش مشکل دارن : مثل ستيغ عزيز ! اين مطلب را از وبلاگ سعيد حاتمی بخوانيد و اگر کار ساز بود به اونهای ديگه که مشکل دارند هم بگيد .

/ 0 نظر / 2 بازدید