سين عين

اگه يک روز يک خانومی بياد خونه و دوجين رز مخملی نيمه غنچه بياره بگذاره تو گلدون شما چی فکر ميکنيد ؟

اگه همون روز يک خانومی يک روميزی ترمه قديمی و شيک بندازه رو ميز و گلدون خوشگل رز ها را بگذاره روش ، شما چی فکر ميکنيد؟

اگه درست همون موقع ها يک بوی مطبوع کيک خوشمزه از توی فر در بياد و خانومه روشو با ژله و خامه تزيين کنه ، شما به نظرتون چطوره ؟

اگه بعدش يک آقايی بياد خونه و ...

اين آقا کمی تا بسيار زياد بوی عطر زنونه بده شما چی فکر ميکنيد ؟!

......

اين يک سوال جنايی نيست ، من هم کارآگاه مارپل نيستم !

اميدوارم اصلا فکر بد نکرده باشيد .

بله به مناسبت سالگرد عروسی آقای آقايی رفته عطر فروشی و اونجا هم هی فيس فيس عطر زدن به کاغذ های فسقلک و دادن بو کنه ! بعد يک ظرف قهوه کوبيده نشده هم گذاشتن بغلش هی کاغذ فيس فيسان بو کن هی قهوه بو کن ..بعدشم همه اين کاغذ ها را برداشته ريخته تو جيبش گفته من اصلا ميرم از خودش میپرسم و دست آخر همون عطر قديمی خودمو گرفته.... 

و بدين سان  سال ها گذشت.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید