چشم سگ کريسمس !!!

همه جا پر شده از آذين بندی های کريسمس .

تبليغات شمع و درخت و کادوها ! فروشگاه ها پر از آدم در حال رفت و آمد با دست های پر از کيسه های خريد و بسته های کادويی .

اينجا رسم است که هر شرکتی برای کريسمس مهمانی بر پا ميکنه و همه کارمندانش را به همراه يکی از اعضای خانواده، به صرف شام مفصل و نوشيدنی ( از همون آب پرتقال و اينا04.gif) و رقص و پايکوبی دعوت ميکنند.

اين ضيافت شام به« کريسمس پارتی »معروف شده.

حالا امسال از شانس خوشگل ما کريسمس پارتی شرکت من و آقای همسر هر دو افتاده يک شب يک ساعت26.gif34.gif ! مونديم کدومشو بريم !

انار خانوم به همه حيوانات ميگه هاپو اعم از سگ و موش و خرگوش کلاغ و گنجشک !

فرقی هم نميگی تا يک جک و جونور تو تلويزيون يا تو خيابون ميبينه ميگه:

 آآآآآآآآآآپو آآآآپ.

خوشحالم که اصلا به مامانش نرفته و از هاپو خوشش مياد.

«چِشم05.gif» را هم خوب بلدشده ديگه تا ميگی نی نی چشماش کو ؟

انگشت کوچولوش ميذاره رو چشم عروسکش ميگه تشششش!

/ 0 نظر / 4 بازدید