بابايی های دنيا

اونهايی که ونکوور زندگی ميکنند امشب حتما به شهر چينی ها يا همون china town  سر بزنند که جشن مفصلی بر پاست .

جريان هم از اين قرار است که سيستم تقويم چينی ها قمری است و اونها باور دارند که امشب ماه به بزرگترين حالت خودش در کل سال از کره زمين قابل رويت است.

حالا علتش ممکن جهت چرخش محور زمين و يا هر چيز ديگه باشه  ولی تو اين چند سال که من تاريخ اين مراسم را چک کردم ديدم که دقيقا مقارن با ۱۳ رجب ، شب ميلاد حضرت علی است. 

  و از همين جا برای همه بابا های عالم ، چه قبل از اين و چه بعد از اين ، بابا های خوب و مهربون روزتون مبارک07.gif10.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید