دویومندش!

ساعت هفت صبحه!

ساعت دو خوابیدیم از ساعت ۵ هم همینطوری بیدااااااااااااااار!

شب اول ساعت ۴ صبح شروع کردم به استکان های چایی رو شستن.

داداشه اومده میگه: کوزت به خانه بر میگردد !

انار خانوم برای خودش داره معلق میزنه از خوشی قبلا اگر دو عدد نوکر دست به سینه داشت الان فکر کنم به توان مثبت بی نهایت رسیده این عدد!

آقای ریاضی! نیای گیر بدی همچین عددی وجود نداره و حدش میل به صفر میکنه ها!

گوسفندی به قتل رسید .صبحانه جگرکی منزل. بفرمایید.

نه کی گفته ؟ ما ایران نیستیم که یاه یاه یاه!!!

از تراواشات ذهنی یک روان پریش خیالباف.

بعدن نوشت: این چیه دیگه اومدم برم سایت بی بی سی بخونم میگه دسترسی امکان پذیر نمیباشد ....وای دلم وای وای وای دلم وای دلم!

/ 0 نظر / 9 بازدید