فقط برای الان

شما وقتی خيلی خيلی دلتون ميگيره با کی حرف ميزنيد ؟

چی کار ميکنيد ؟

کاش پيش بی بی بودم کاش !

فقط الان اين قدرتو دارم که براش يک شمع روشن کنم ...

بی بی ....بی بی!

هوای گريه با من !

نميدونی چند صد ميليون بار اينو گوش دادم .

 

عصر پاييزی دم غروب

/ 0 نظر / 4 بازدید