ميوه

دارم عکاسی ياد ميگيرم !

هر کی وارده اشکالاتش را بگه پيليز!

يک .....دووو .....سه..... چهاااااار..... اينم پنج تا انگشت کوچولو !

هر کس اين عکس را ببينه ديگه خونه ما ميوه نميخوره04.gif

آآآآی اسکروووچ کجايی که يادت به خير.

/ 0 نظر / 2 بازدید