پرنده

زندگی همينه !

يک روز آمدن و يک روز رفتن.

يک روز به دنيا اومدن يک روز مردن!

يک روز اين ور دنيا روز ديگر آن ور دنيا.

يک دوست، يک روز خردادی ،سال ۷۳ کنار ديوان حافظ جيبی خودش برام نوشت:

خوش آن کسان که دلی شادمان کنند.

تقديم به پونه عزيز برای همه شادی هايش.

و ديوان حافظش را داد به من. امروز روز تولدشه و احتمالا طبق معمول هر سال برادرم و دوستاش براش«سوپ ريز»!!! تولد می گيرند.

دوست عزيز تولدت مبارک.

امروز روز بارونی غمگينی بود که ما يک مسافر را به دل آسمان سپرديم که برگرده به آشيونه.

دلم برای همه هم آشيونه ها تنگ شده. و امروز فهميدم چه دلتنگم باز!

و می دونم وقتی يک هواپيما از بالای سر يک شهری! رد ميشه يعنی يک" دل" که به سخت ترين وجه ممکن کنده شده و داره بال ميزنه.

به اميد رسيدن به آشيانه امن و ديدن همه هم آشيانه های مهربان.

 يا حق07.gif

 

/ 0 نظر / 3 بازدید