ماست بند

بچه که بودم وقتی از توی ظرف آجيل پسته ها را سوا ميکردم پدرم ميگفتن ما آخرش تو رو به يکی که باغ پسته داره شوهر ميديم.

حالا اگه تو دور وبرتون ماست بندی سراغ داريد سلام منو بهش برسونيد بگيد اگر چه دختر ما يک تغار ماستو يک ضرب ميخوره ولی شرمنده ما نميخواهيم شوهرش بديم.

/ 0 نظر / 3 بازدید