چهار شنبه سوری

چهارشنبه سوری تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد .

وست ونکوور امبل ساید پارک سه شنبه شب آخر سال.

حضور آمبولانس و حفاظت پلیس از آتشی که روی شن های کنار اقیانوش برپا بود کاملا مشهود بود.

موزیک بی امان میکوبید و مردم بی وقفه میرقصیدند ./>

پذیرایی شامل چای و شیرینی ایرانی و کباب و آش رشته پاپ کورن پشمک قهوه و حتی هفت سین های زیبا داخل غرفه هایی بود که دور تا دور  بر قرار بود.

آتش کوتاهی در محوطه بسته منظور شده بود  و در ورودی و خروجی برای آن تعریف کرده بودند ...مردم صف میکشیدند و به نوبت از روی آتش میپریدند و یک نفر در انتها آنها را به بیرون هدایت میکرد . ببینید.

محض نمونه حتی یک مورد صدای تق و توق سیگارت یا انفجار شنیده نشد !

اگر شنیده میشد فرد خاطی مبلغ گزافی جریمه میشد البته!!!

تنها کسانی که آتش اضافه می سوزوندند ما بودیم که با خودمون فشفشه برده بودیم!36.gif

/>

/ 0 نظر / 10 بازدید