حقيقت هميشه تلخه مثل ته خيار!

توجه کنید:

به کهکشونش ندادن

به آسمونش ندادن

به راه دورش ندادن

به حرف زورش ندادن

به شهسوارش ندادن

به حتی« یارش» ندادن!

(چه زحمتی کشیدن.... بعد اونوقت اوشون کی باشن تو عکس بغل عروس خانوم؟!)

/ 0 نظر / 12 بازدید