جام جهانی

35.gifهيچی ديگه همين 35.gif

35.gifبچه ها متشکريم !35.gif

راستی مربی تيم ملی کی بود؟ برونکا؟ روديکه؟!

از اونم متشکريم.35.gif

 و اين نشون ميده که من چقدر شوت تشريف دارم.... ميگم کی گل زد؟ ميگه رحمان رضايی ! نصرتی !  و من تاريخ فوتبالم به وقت سيد مهدی ابطحی و شاهرخ بيانی و فرشاد پيوس فسيل شده.

خاک به سرم34.gif برم يک کم فوتبال ببينم .

از همه ملت غيور هميشه در صحنه هم خيلی خيلی متشکريم.35.gif

 

مطلب بدون پی نوشت هم مثل زنبور بی عسل است .

پ.ن: تولد هر دوتون مبارک

پ.ن : و نارنج را ميبينم که باز ميگه : پونه تو هم که بعلــــــــــــه!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید