The Illusionist

من یک اژدها هستم یک اژدهای کما بیش آرام.

در زندگی قبلی خود یک شعبده باز  یا ساحر بوده ام .

شاید دلیل خوبی باشد برای اینکه مامان میگوید تو چوب جادویی داری؟ چطور در این چند دقیقه این همه کار را انجام دادی.

البته اگر بخواهم!

در اتاقم را میبندم و یک ساعت بعد همه چیز تغییر پیدا کرده حتی تختم میز تحریر سنگین و بزرگم را هم جابجا کرده ام.

پایم را به لبه تخت میگذارم و روی زمین مینشینم و  به دیوار تکیه میدهم با کمک گرفتن از پشتم  تختم را جابجا میکنم.

ولی اگر نخواهم...اصرار نکنید! درِ هیچ لاک در مربا یا حتی در جعبه ای به دست من باز نمیشود!

خب زورم نمیرسد. (چه کسی باور میکند؟)

در زندگی قبلیم شعبده باز بوده ام  یک ساحر ....

شاید برای همین است که دوستانم میگویند افسون میکنی آیا تو افسانه میگویی این چنین؟!

زندگی قبلیم را magician نامگذاری کرده اند ولی بیشتر از آن باور دارم که illosionist  بوده ام.

هیچ توضیحی برای دیدن این فیلم ندارم فقط ببینید و لذت ببرید. The Illusionist

اونها که از وجود اون پسرک کوچک تو زندگی من خبر دارند با دیدن این فیلم یک توجیه منطقی برای پسرک پیدا میکنند.

illusionist.jpg

من عاشق این صحنه از فیلم هستم .

/ 0 نظر / 11 بازدید