فرق

فرق من با تو اين است

من می نويسم تو اما نه!

فرق من با تو اين است

من برون گرا تو درون گرا

فرق من با تو اين است

من حرف ميزنم تو اما نه !

فرق من با تو اين است

من فرياد ميزنم تو اما نه...

با اين همه فرق اما ،

جای تو بزرگترين جای ممکن در دلم است.

(پ.ن: من وقت ندارم مرور کنم اديت کنم تصحيح کنم تبديل کنم ، اگر خوب و اگر بد ببخشاييد بر روح بزرگتان!)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید