وزرا

اونوقت راوی يک جاييش می گفت :

-من که جيک جيک ميکنم برات، بذارم برم؟!

اونم می گفت:

-نه تو هم بمون.

آخ فدای دل گَل و گشادت بشم که اينهمـــــــــــــــــــــه آدم توش جا می شه!

 

پ .ن۱ :يکی به من بگه نيم فاصله چه جوريه؟!

پ.ن۲: پ ن ۱ را ننوشتم که ذهنتون از متن منحرف بشه .

پ.ن ۳: ولی لطفا راهنمايی کنيد نيم فاصله چه شکليه؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید