شمارش معکوس تا انفجار مگر....

یک جور بدی شده پراکنده گو شدم نمیتونم افکارم رو متمرکز کنم ..جملاتم فعل ندارد و اگر دارد به نحوی اول جمله آمده که از نظر دستوری درست نیست ..

مینویسم و میفرستم... ای-میل وبلاگ... بعد تصمیم میگیرم مرور کنم (بعد از مرگ سهراب)..هیچی از نوشته های خودم سر در نمیآورم طفلی خواننده ای-میل و وبلاگ...

فقط اومدم بگم اگر از این خرچنگ قورباغه ها چیزی دستگیرتون نشد به گیرنده ها دست نزنید که وضعیت سیم های مغز من اختلال دارد.

فکر کنم نورون هاش زیاد شده باید به سیم earth وصلش کنم .

 این یک هشدار است !

سیم earth  آماده باش.

/ 0 نظر / 10 بازدید