جهانم به يغما رفت

مغزم ، مغزم درد میکند  از حرف زدن ،چقدر حرف زده ام، چقدر در ذهنم حرف زده ام، خروار خروار حرف با لحن و حالت های متفاوت ،مغایر ،متضاد ،و...گفته ام و شنیده ام خاموش شده و باز بر افروخته ام ، پرخاش کرده و باز خوددار شده ام ،خشم گرفته ام و لحظاتی بعد احساس کرده ام چشمانم داغ شده اند و دارند گر میگیرند .....

/ 0 نظر / 5 بازدید