کارنامه

حالا می توانم حس بگيرم که مامان ها موقع کارنامه 20.gifگرفتن بچه هاشون چه حالی دارن.

امروز انار خانوم ما کارنامه کلاس شنا را گرفت و به سلامتی و ميمنت رفت کلاس بالاتر !

البته اينم بگم که معلمشون خيلی دوستش داره و با داشتن دو تا آقا پسر گل باز هوس کرده بچه دار بشه .

همش هم ميگه اگه بدونم بچم شکل انار خانوم ميشه حتمن همين امروز  ...آره و اينا !!03.gif04.gif

خلاصه تو کارنامه انار جان خوشگل ما نوشته :

great floots

keep up the great smiles ! super good signing !

I have  really  enjoyed teaching you

have a good summer

 

carilena

 

 

BREAKING NEWS

 و هم اکنون برای اولين بار اتفاق افتاد : (  خبر داغ داغ )

انار خانوم تلويزيون را خاموش کرد34.gif33.gif خانوم با مرسدس مربوطه ( روروک) رفتن کنار تلويزيون و در يک عمليات محير العقول اون دکمه گرد خوشگله که سمت راست تلويزيون هست و اصلا معلوم نيست به چه درد ميخوره31.gif را فشار دادن و بدين سان کل فاميل رفتن تو خماری بقيه فيلم!!! و همه گفتن اِِِِِاِاِه؟ 11.gif و انار جان هم خنده شيرينی تحويل همگی داد و گاز مرسدسش را گرفت و رفت05.gif اصلا انگار نه انگار25.gif

يعنی  اينطوری بگم که الان هيچی تو خونه ما امنيت نداره ....خلاص!

/ 0 نظر / 3 بازدید