نت بوک!

ساعت يازده و بيست و يک دقيقه شب!

بنده در حالت اشک ريزون فش فش کنون دستمال مچاله کنون اومدم تا حسم در نرفته چند خط بنويسم برم اگه بشه سرمو بگذارم زمين!

آقا يکی به ما گفت که نت بوک (notebook) رو ببين ما هم ديديم.

نتيجه اش هم همين سطور فوق الذکر ... عجب فيلم قشنگی بود ...عجب فيلمی بود.17.gif

داستانش اينطوری بود که يک پير مردی هر روز مياد داستان زندگی يک پيرزنی رو براش تو سرای سالمندان تعريف ميکنه ! پير زن دچار آلزايمر هست ولی گاهی يک چيز هايی يادش مياد .

قصه داستان زندگی خود پير زنه است که روزی روزگاری که جوان بوده و برای تابستون رفته بودن به يک شهر کوچکی برای ييلاق ! و عاشق يک پسره ميشه......

طبق معمول پسره وضع مالی آنچنانی نداشته ولی عشق داغ و آتشينی اين وسط بوده . بعد خوب همشو نميشه گفت ديگه اينجا زير ۱۸ سال هم مياد ( می بينم که همه مشتاق شدن فيلمو ببينن04.gif)

بعد تابستون تموم ميشه و دختره بر ميگرده نيويورک شهر اصليشون و اونجا پرستاری ميخونه و تو همين گير و دار جنگ هم ميشه و اون پسره هم ميره جنگ !

دخترک در حين پرستاری از مريض هاش با يکی از مجروحين  آشنا ميشه و خلاصه کار به قرار ملاقات و نامزدی و اينا ميکشه و بی خيال پسر اوليه  ...

آهان البته اينم بگم که اون پسر اوليه هر روز برای دختره نامه ميفرستاده ولی مامان دختره نميگذاشته دختره نامه ها رو ببينه ........

حالا ديگه همشو نميگم خودتون ببينين ديگه!

ولی آخرش شاهکاره!

 تمام اين مدت اين دختره که پير زن شده تو سرای سالمندان آلزايمر گرفته داره به قصه خوانی پير مردی گوش ميده که تو همون ييلاق عاشقش شده(يعنی اين دو تا عکسی که ميبينيد جوونی و پيری همون آدمهاست)............

من برم يک جعبه دستمال کاغذی ديگه باز کنم.17.gif

note book

An epic love story centered around an older man who reads aloud to an older, invalid woman whom he regularly visits. From a faded notebook, the old man's words bring to life the story about a couple who is separated by World War II, and is then passionately reunited, seven years later, after they have taken different paths. Though her memory has faded, his words give her the chance to relive her turbulent youth and the unforgettable love

 

چون از تیپ ريش دار پسره خيلی بيشتر خوشم اومده اينم يک عکس ريش دارش !

 

/ 0 نظر / 11 بازدید