سه گانه

۱)عشق و ترس

يک تئوری هست که ميگه آدم ها يا از روی عشق کاری را انجام ميدن يا از روی ترس.

فرق نمی کنه چه کاری باشه! به طور مثال: يا شما چايی شيرين و نان پنير دوست داريد يا ميترسيد زخم معده بگيريد و صبحانه ميخوريد .

************

۲)  خود کشی تدريجی

 تحقيقات يک پزشک و يک محقق علوم اجتماعی که من ديروز باهاشون حرف زدم نشون داده آدم هايی که به خودشون نميرسن ! اونا که سعی ميکنن وضع بدتری برای خودشون درست کنن ! بعضی از مادرا که همه چيزشون ميشه بچه شون و از خواب و خوراکشون ميزنن از تفريحشون از زندگيشون ميزنن ! بعضی آقا ها که همه چيزشون ميشه کار.. اونها که زندگيشون به وصول شدن چک امروز و پاس کردن چک ديروز وصله ! اينا خودکشی تدريجی ميکنن ....

************

۳) شاد باشيد

به هر قيمتی شده!

/ 0 نظر / 3 بازدید