کلمات و لغات تازه

انار خانوم و بقيه بچه ها توی کلاس شنا يک تمرين جالب بايد انجام بدن. اونم اينجوری که بچه فسقلک ها رديف ميشينن لبه استخر بعد مربی ميگه يک دو سه ! ( البته به انگليسی ) بعد بچه ها میپرن تو بغل مامان يا باباشون که تو آب منتظرشون هستند. اينجوری ترس بچه از آب ميريزه و هميشه اين ذهنيت براشون باقی ميمونه که يکی حتما هست که بگيرتشون و جای نگرانی نيست.

بعد از تدريس و موقع تمرين ديگه ما فارسی حرف ميزنيم !  و می شماريم يک دو  ؟؟؟؟؟ انار خانوم ميگه دِ ( يعنی سه ) ....

************************

از کمی دورتر از منزل ما هم قطار شهری يا همان مترو يا بقول اينا اسکای تِرِين رد ميشه و هر وقت انار خانوم ميره تو بالکن و قطار حرکت ميکنه ميگه دَ ( يعنی رفت)

هر چی هم از دستش ميفته زمين با يک آهنگ کشداری ميگه دَ ( يعنی رفت )

اين هم از کلمات و لغت های تازه ! بابا را هم ديگه کامل ميگه يعنی وقتی بهش ميگيم بابا اونم ميگه بابا ! ولی هنوز مامان نميگه ! 02.gif

************************

دخترک ميوه خيلی دوست داره اگه يک کيلو ميوه هم بهش بدين صداش در نمياد !‌و اين باعث ميشوه داوطلبين برای غذا و ميوه دادن بهش زياد بشه .آخه به روش بی دندونی شليل گاز زدن خيلی شيرينه بايد ببينيد !!

يک روز يک خانوم محترم ترک زبان داشتن بهش ميوه ميدادن که از دستشون ميوه ميفته و خلاصه تا برن بشورن بيان يک کم طول ميکشه و انار خانوم شيکموی ما هم عصبانی ميشه ميگه : دَدَی نَنَی !!!*

 

/ 0 نظر / 3 بازدید