صحبت از پژمردن يک برگ نيست وای جنگل را بيابان ميکند!

در سینه بی خویشان جز یار نمیگنجد

در خلوت درویشان دیار نمیگنجد.....

********

صوفی نشوی به خرقه پشمینه

نی پیر شوی به صحبت دیرینه

صوفی باید که قلب صافی دارد

انصاف بده صوفی و در دل کینه؟!

*********

راهی دراز است از این حرم تا به آن مسکین....

اما چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

**********

جام می وخون دل هر یک به کسی دادند

در دایره قسمت اوضاع چنین باشد.

please remind me to buy this CD

پ.ن:هر کس یادش بود یادم بندازه این سی دی رو بخرم!

و هرکس دوست داره برای خودش بگیره ....

من ندید! توصیه میکنم این آلبوم رو....

 این سی دی رو گوش ندادم ولی در کل از کارهای داوود آزاد خوشم میاد

برای همین دوست دارم آلبوم جدیدشو هم داشته باشم 

و به شما هم توصیه میکنم بگیرین گوش کنین.

/ 0 نظر / 9 بازدید