سين نون ت

همشون با سين شروع ميشه غير از اون دو تا که با نون شروع ميشه، يکدونه هم معلوم نشد واسه چی با ت بود .

چه اصراری هم هست که همه علامت های رمز عمرم با سين ونون شروع بشه نميدونم!

گروه خونی من و انار خانوم جفتمون "ب "است من "ب منفی" انار خانوم" ب مثبت" من با اينکه منفی هستم ولی کاملا منفی منفی هم نيستم ، شايد مينور باشم ولی ايشالا انار خانوم همش مثبته ! همه اونهايی که مثبتند هم گاهی مثبت مثبت نيستند بعضی وقتا خنثی هستند  ، يعنی گاهی برای خودشون اينجور تصور ميکنند که بود و نبودشون يکيه !

تو کوچه علی چپ هم قطعا موبايل ها آنتن نميده اصلا تلاش نکنيد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید