راه رفتن

دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت.

ديروز دو قدم !

امروز چهار قدم !

هميشه قدم هايت به سوی پيشرفت و تعالی عزيز دل مامان.

  
نویسنده : مامان انار خانوم ; ساعت ٤:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٤