نانا

نانا يعنی همه چيز

نانا يعنی بده به من

نانا يعنی بشين بازی کنيم

نانا يعنی بده من بخورم

نانا يعنی اون عروسکه نه!.. اون يکيو ميخوام

نانا با دماغ خاروندن و چشم مالوندن يعنی خوابم مياد

نانا با دست تکون دادن و باسن حرکت دادن يعنی همون نانای خودمون!

نانا وقتی  دستشو ميندازه گردنم دماغشو ميزنه به دماغم  و سرشو تکون ميده يعنی آخر عشق !

آهان راستی وقتی ميگی بوس کن هم لپشو ميماله به لپ من !

 

.....من امشب ممکنه زياد پست کنم بی زحمت همشو بخونيد .......

 

  
نویسنده : مامان انار خانوم ; ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٤