عُمر !

يک دختر کوچولوی ۶ ساله اومده خونه ما ميگه : پونه جون دخترتون چند سالشه؟

ميگم : هنوز سال نشده نزديک ۷ ماهشه!
ميگه  پس عمرش از من بيشتره !

ميگم نه عزيزم تو بزرگتری ! تو که عمرت بيشتره !

با نگاه فيلسوفانه عميقی به کنج ديوار ميگه : نه! ....عمر باقيمانده را ميگم !!!

اين نقاشی هم کار همون دختر نازنين است .

اون خانومه که لباس آبی پوشيده منم ! ( من عاشق رنگ آبی و لباس آبی هستم! )اون کوچولو   لباس قرمزه هم دخترک ما ميباشد ...توجه بفرماييد به رنگ موهای بنده که از زير نگاه تيز بين اين نازنين دختر گل ما در نرفته !

BUT ... I wish I was this thiny tiny

  
نویسنده : مامان انار خانوم ; ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤