نوه های من!

به قول جوجو : زندگی .. تر از اين نميشه! (جای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد)

اينجا هم منصور ميخواند که : زندگی به تر از اين نميشه زندگـــــــــــــــــــــــــــــــــي!

جای تک تک شما درکنسرت منصور و ابی و شهرام خالی بود.

مخصوصا برای کی اشکاتو پاک ميکنه؟!

( متاسفانه نتوانستم بيشتر از يک فايل آپلود کنم اونم همين منصور است که بالا می بينيد)

*****************

يک نی نی ناز امروز به دنيا اومد. خدا به دور بد جور پسره! آقا خَر ما از کره گی دم نداشت من اصلن هيچم کهنه کار نيستم نه بلدم چجوری بچه شير ميدن نه ميدونم چطوری بچه عوض ميکنن!!!!! ديگه از من کمک نخواهيد .....چرا اين نوزادهای  پسر اين جورين ؟!   باشه باشه .....هيچی بابا هيچی ...

*****************

نمرديم چشممون به جمال نوه هم روشن شد اونم نه يکی بلکه دوقلو.

انار خانوم يک نی نی عروسکی داره که دو قلو هستند دستهاشون هم به هم وصله محا اتصال دستهاشونو که فشار بدی يک چند دقيقه جفتشون با هم شعر ميخونن برات و لپ هاشون هم روشن ميشه.

اين دوقلو ها عشق انار خانوم هستند .

از زمان نوزاديش با آهنگ اينا کيف می کرد الان هم همچين بغلشون ميکنه ناز ميکنه نون تو دهنشون ميذاره که انگار راست راستی نی نی خودشه.

نمرديم نوه هامونو هم ديديم .

اونم دوقلو!

 

 

  
نویسنده : مامان انار خانوم ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤